Thứ ba, 11/05/2021 - 17:28|
 • Huỳnh Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02963.652510
  • Email:
   tuyen_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Phòng GDĐT.

   - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Kiểm tra - Tiếp công dân - Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thi đua khen thưởng - Sáng kiến, cải tiến; Chuyên môn mầm non và phối hợp UBND các xã, thị trấn quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; Đề án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo; Cải cách hành chính, pháp chế; Giáo dục pháp luật; Quản lý, phối hợp chỉ đạo nhà công vụ giáo viên; Vì sự tiến bộ phụ nữ.

   - Phụ trách địa bàn và các công trình sửa chữa lớn do Phòng GDĐT làm chủ đầu tư tại các xã: Vĩnh Lợi, Hòa Bình Thạnh, Bình Thạnh, An Châu.

 • Nguyễn Long Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02963.836175
  • Email:
   ho_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ bản-Cơ sở vật chất; Nông thôn mới; Đất công các trường học; Phụ trách tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường đạt Chuẩn quốc gia cả 3 bậc học; Ngoài giờ; Chính trị, tư tưởng (phụ trách lĩnh vực chuyên môn về nhà nước); Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học, Hội Chữ thập đỏ.

   - Phụ trách địa bàn và các công trình sửa chữa lớn do Phòng GDĐT làm chủ đầu tư tại các xã: Vĩnh Nhuận, Tân Phú, An Hòa.

 • Hồ Minh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02963.836175
  • Email:
   thong_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giải quyết công việc theo thẩm quyền, thay mặt chủ trì và điều phối hoạt động chung của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc Trưởng phòng ủy quyền.

   - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chuyên môn Tiểu học; Tổng hợp - Kế hoạch, Văn thư; Thư viện - Thiết bị; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học; Chủ tịch Công đoàn Phòng GDĐT.

   - Phụ trách địa bàn và các công trình sửa chữa lớn do Phòng GDĐT làm chủ đầu tư tại các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh, Vĩnh An.
    

 • Lâm Chí Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02963.836175
  • Email:
   thanh_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chuyên môn THCS; Tuyển sinh lớp 6, lớp 10; Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ và trung tâm học tập cộng đồng - Xã hội học tập; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Công nghệ thông tin; Giáo dục thường xuyên; Hướng nghiệp nghề; Dạy thêm - học thêm; Giáo dục dân tộc; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Bậc Mầm non và THCS.

   - Phụ trách địa bàn và các công trình sửa chữa lớn do Phòng GDĐT làm chủ đầu tư tại các xã: Vĩnh Thành, Bình Hòa, Cần Đăng.