Thứ ba, 11/05/2021 - 16:37|
 • Trần Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01688251973
  • Email:
   trung_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Thi đua khen thưởng - Sáng kiến, cải tiến; Kiểm tra - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Pháp chế; Giáo dục pháp luật; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (Tiêu chuẩn: Tổ chức, quản lý nhà trường).

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Bình; xã Vĩnh Lợi.

 • Nguyễn Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985440833
  • Email:
   thoai_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đề án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo; báo cáo về công tác đội ngũ, dữ liệu PMIS, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (Tiêu chuẩn: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên).

   - Địa bàn phụ trách: Xã Cần Đăng.

 • Huỳnh Ngọc Song Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913624025
  • Email:
   ha_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Trung học cơ sở, Hướng nghiệp nghề sau TN THCS, Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp trung học cơ sở (Phụ lục, biểu mẫu, phần mềm liên quan đến chuyên môn THCS), Công đoàn cơ quan Phòng GDĐT, Kiểm định chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở (phụ trách Tiêu chuẩn, Tiêu chí chuyên môn THCS), xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp trung học cơ sở (Tiêu chuẩn: Chất lượng giáo dục THCS), Dạy thêm, học thêm cấp THCS.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Bình Hòa.

 • Lê Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0908770051
  • Email:
   vinh_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất; Nông thôn mới; Trường học đạt Chuẩn quốc gia 3 bậc học; Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ - Trung tâm học tập cộng đồng (Tổng hợp hồ sơ phổ cập - Trung tâm học tập cộng đồng của huyện và chuẩn xóa mù chữ huyện); Đất công các trường học, bàn ghế trong phòng học các trường.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Thành.

 • Trần Thị Đèo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   deo_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác tài chính; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (tiêu chí Tài chính).

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Hanh.

 • Nguyễn Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02963.651502
  • Email:
   son_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Ngoài giờ; Chính trị, tư tưởng; Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học, Hội Chữ Thập đỏ huyện.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Hòa Bình Thạnh, xã Tân Phú.

 • Nguyễn Thu Hồ Thỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919 965 036
  • Email:
   thi_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Mầm non; Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Kiểm định chất lượng giáo dục Bậc Mầm non (phụ trách Tiêu chí chuyên môn Mầm non); xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Bậc Mầm non (Tiêu chuẩn: Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ).

   - Địa bàn phụ trách: Xã An Hòa.

 • Nguyễn Hữu Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02963.651502
  • Email:
   tan_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Công nghệ thông tin, dữ liệu EMIS online; ISO; Cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành; Cải cách hành chính; Tuyển sinh lớp 6, lớp 10; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Nhuận, xã Bình Thạnh.

 • Nguyễn văn Xê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   xe_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Tiểu học, Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp Tiểu học (Phụ lục, biểu mẫu, phần mềm liên quan đến chuyên môn Tiểu học), Kiểm định chất lượng giáo dục cấp Tiểu học (phụ trách Tiêu chí chuyên môn Tiểu học); xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học (Tiêu chuẩn: Chất lượng giáo dục Tiểu học).

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh An.