Tuesday, 31/03/2020 - 05:20|
Phát sóng chương trình ôn tập, hệ thống kiến thức cơ bản học kỳ 1- năm học 2019-2020 đối với lớp 9

Phát sóng chương trình ôn tập, hệ thống kiến thức cơ bản học kỳ 1- năm học 2019-2020 đối với lớp 9

          Ngày 28/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 564/SGDĐTVP về việc thông báo học sinh THPT và học viên Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19; theo đó, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/3/2020 và ...
TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI(Theo Công văn 903/PGDĐT Phòng GDĐT ban hành 21/8/2019)CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪNG MÔN HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ...
Tài nguyên Download