Sunday, 23/02/2020 - 21:30|
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức Hội thi dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức Hội thi dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ năm học 2018-2019

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại trường Mẫu giáo Cần Đăng phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ". Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tuyền - trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, giám sát hội đồng thi; đồng chí Lâm Chí Thành - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ ...
Tài nguyên Download
Liên kết website