Thursday, 29/09/2022 - 01:49|
  • Cẩm nang chuyển đổi số (Bộ TTTT)
    | Phòng GD & ĐT Châu Thành | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Chuyển đổi số giáo dục và đào tạo - TS. Tô Hồng Nam, Phó Cụ trưởng Cục CNTT-Bộ GDĐT
    | Phòng GD & ĐT Châu Thành | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
    | Phòng GD & ĐT Châu Thành | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website