Tuesday, 31/03/2020 - 04:58|
Phần thưởng “Lội ngược dòng”

Phần thưởng “Lội ngược dòng”

Ngày xưa, khi còn trực tiếp dạy lớp ở Cần Thơ, tôi thích thú và say sưa nhất đối với công tác chủ nhiệm lớp. Lúc đó, một yêu cầu cơ bản của công tác chủ nhiệm là phải nắm vững hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, từ đó mà nắm vững đặc điểm, tâm lý, tình cảm… từng em để thực hiện công tác chủ nhiệm ...
HIẾU HỌC, TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA DÂN TỘC VIỆT

HIẾU HỌC, TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA DÂN TỘC VIỆT

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiếu học. Từ thời Bắc thuộc, mặc dầu chưa có chữ viết, song dân tộc Việt đã biết mượn chữ Hán và văn hóa Hán của tập đoàn cai trị, phong kiến phương Bắc, để học hành, mở mang trí tuệ. Do vậy trong hơn 1000 năm bị Bắc thuộc, đã có nhiều danh sĩ người Việt đến kinh đô ...
Tài nguyên Download