Saturday, 28/03/2020 - 16:26|
TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MỚI(Theo Công văn 903/PGDĐT Phòng GDĐT ban hành 21/8/2019)CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪNG MÔN HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức Hội thi dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức Hội thi dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ năm học 2018-2019

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại trường Mẫu giáo Cần Đăng phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ". Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tuyền - trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, giám sát hội đồng thi; đồng chí Lâm Chí Thành - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ ...
Tài nguyên Download
Liên kết website