Sunday, 21/07/2019 - 14:18|
 • Nguyễn Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985440833
  • Email:
   thoai_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Tổ chức - Cán bộ

 • Lê Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0908770051
  • Email:
   vinh_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Kiểm định chất lượng + CNTT

 • Đào Quan Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913954682
  • Email:
   son2_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Văn thư + Thiết bị thư viện

 • Trần Thị Đèo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   deo_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Kế toán trưởng

 • Thái Mộc Luật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983857886
  • Email:
   luat_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Ngoài giờ

 • Trần Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688251973
  • Email:
   trung_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Công tác kiểm tra

 • Nguyễn Thu Hồ Thỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919 965 036
  • Email:
   thi_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Chuyên môn Mầm Non

 • Huỳnh Ngọc Song Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913624025
  • Email:
   ha_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Chuyên môn Trung học cơ sở

 • Nguyễn Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919772039
  • Email:
   binh_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Chuyên môn Tiểu học

 • Nguyễn Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986667620
  • Email:
   huy_pgdchauthanh@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách: Cơ sở vật chất - Phổ cập giáo dục

Tài nguyên Download
Liên kết website