Thursday, 01/10/2020 - 04:47|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hồ Thỉ
Chuyên viên Nguyễn Thu Hồ Thỉ
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Mẫu giáo
Điện thoại 0919 965 036
Email thi_pgdct@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Phụ trách công tác: Chuyên môn Mầm non; Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Kiểm định chất lượng giáo dục Bậc Mầm non (phụ trách Tiêu chí chuyên môn Mầm non); xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Bậc Mầm non (Tiêu chuẩn: Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ).

- Địa bàn phụ trách: Xã An Hòa.