Thứ năm, 01/10/2020 - 04:41|
Thông tin chi tiết:
Hồ Minh Thông
Phó Trưởng phòng Hồ Minh Thông
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Điện thoại 02963.836175
Email thong_pgdct@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Giải quyết công việc theo thẩm quyền, thay mặt chủ trì và điều phối hoạt động chung của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc Trưởng phòng ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chuyên môn Tiểu học; Tổng hợp - Kế hoạch, Văn thư; Thư viện - Thiết bị; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học; Chủ tịch Công đoàn Phòng GDĐT.

- Phụ trách địa bàn và các công trình sửa chữa lớn do Phòng GDĐT làm chủ đầu tư tại các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh, Vĩnh An.