Thursday, 29/09/2022 - 01:26|
 • Trần Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0388251973
  • Email:
   trung_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Thi đua khen thưởng- Sáng kiến, cải tiến; Kiểm tra- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Pháp chế; Giáo dục pháp luật; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (Tiêu chuẩn: Tổ chức, quản lý nhà trường). Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Thị trấn Vĩnh Bình

 • Nguyễn Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985440833
  • Email:
   thoai_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; Quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đề án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo; Báo cáo về công tác đội ngũ, dữ liệu PMIS; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (Tiêu chuẩn: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên). Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Nhuận

 • Nguyễn Hữu Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02963651502
  • Email:
   tan_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Công nghệ thông tin, dữ liệu EMIS online; ISO; Cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành; Cải cách hành chính; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   - Địa bàn phụ trách: Xã An Hòa, xã Bình Thạnh.

 • Huỳnh Ngọc Song Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913624025
  • Email:
   ha_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Trung học cơ sở; Hướng nghiệp nghề sau TN THCS; Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp trung học cơ sở (phụ lục, biểu mẫu, phần mềm liên quan đến chuyên môn THCS); Xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục- chuẩn quốc gia cấp THCS (tiêu chí chuyên môn THCS); Quản lý dạy thêm, học thêm cấp THCS. Phối hợp với Chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ phòng thực hiện các biểu mẫu đánh giá, xếp loại viên chức cấp THCS theo các văn bản quy định hiện hành; Phát triển số liệu biên chế cấp THCS; Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Bình Hòa.

 • Trần Thị Đèo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   deo_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác tài chính; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 3 bậc học (tiêu chí Tài chính); các dịch vụ cho thuê trong trường học. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Hanh.

 • Lê Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0908770051
  • Email:
   vinh_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất; Nông thôn mới; Trường học đạt Chuẩn quốc gia 3 bậc học; Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ - Trung tâm học tập cộng đồng; Đất công các trường học. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Cần Đăng, xã Vĩnh Lợi.

 • Nguyễn Thu Hồ Thỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919 965 036
  • Email:
   thi_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Mầm non; Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục- chuẩn quốc gia Bậc Mầm non (tiêu chí chuyên môn Mầm non); Thủ quỹ Phòng GDĐT. Phối hợp với Chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ thực hiện các biểu mẫu đánh giá, xếp loại viên chức Bậc Mầm non theo các văn bản quy định hiện hành; Phát triển số liệu biên chế bậc Mầm non. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Hòa Bình Thạnh

 • Nguyễn Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02963.651502
  • Email:
   son_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Ngoài giờ; Chính trị, tư tưởng; Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học, Hội Chữ Thập đỏ huyện. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Vĩnh Thành

 • Nguyễn văn Xê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   xe_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác: Chuyên môn Tiểu học; Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp Tiểu học (phụ lục, biểu mẫu, phần mềm liên quan đến chuyên môn Tiểu học); Xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục- chuẩn quốc gia cấp Tiểu học (phụ trách Tiêu chí chuyên môn Tiểu học); phối hợp với Chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ phòng thực hiện các biểu mẫu đánh giá, xếp loại viên chức cấp Tiểu học theo các văn bản quy định hiện hành; phát triển số liệu biên chế cấp Tiểu học. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   - Địa bàn phụ trách: Xã Tân Phú

 • Châu Thị Mộng Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thu_pgdct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Tổng hợp- Kế hoạch, Văn thư-Lưu trữ. Phối hợp với Chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ thực hiện các biểu mẫu, số liệu liên quan đến phát triển số liệu hàng năm của các đơn vị đúng theo các văn bản quy định hiện hành. Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành theo nhiệm vụ phụ trách.

   Địa bàn phụ trách: Thị trấn An Châu

Liên kết website