Tuesday, 31/03/2020 - 05:29|

Hướng dẫn 16-SGDĐT -Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1263/SGDĐT-GDTrH-GDTX_ Tuyển sinh hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1251 ngày 15-7-2019 của Sở GDĐT AG- Về việc thực hiện điều động giáo viên

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1175/SGDĐT-GDTrH Về việc triển khai lại công văn 1085 Thống nhất sử dụng Bộ sách Tin học 6-7-8-9 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Ngày ban hành:
03/07/2019
Ngày hiệu lực:
03/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download