Tuesday, 31/03/2020 - 04:44|

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày hiệu lực:
15/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số Điều của Luật tiếp Công dân

Ngày ban hành:
26/06/2014
Ngày hiệu lực:
15/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download