Tuesday, 31/03/2020 - 06:17|
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 16-SGDĐT -Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1263/SGDĐT-GDTrH-GDTX_ Tuyển sinh hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1251 ngày 15-7-2019 của Sở GDĐT AG- Về việc thực hiện điều động giáo viên

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download