Thursday, 02/07/2020 - 12:05|

Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT_ Ban hành kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT_BGDĐT Ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học

Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 993/CT_BGDĐT_ Về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học

Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày hiệu lực:
12/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực