Tuesday, 31/03/2020 - 06:43|

Công văn 638/UBND-KGVX UBND tỉnh AG-Về việc triển khai thực hiện công tác phổ cập GDTHCS năm 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1199/QĐ-UBND Tỉnh AG_Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD_Tổ chức thăng hạng CDNN GV Mầm non-phổ thông công lập

Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 432/KH-UBND của UBND tỉnh AG, Về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh AG, Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT_ Ban hành kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download