Sunday, 21/07/2019 - 13:44|

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn thông tin số trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày hiệu lực:
13/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành phân công quản trị CSDL dùng chung toàn ngành về GDĐT năm học 2018 – 2019

Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
27/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download
Liên kết website