Tuesday, 04/08/2020 - 10:11|
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành phân công quản trị CSDL dùng chung toàn ngành về GDĐT năm học 2018 – 2019

Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực