Saturday, 25/05/2019 - 01:56|
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng nhân viên Y tế năm học 2017-2018 các đơn vị dự tuyển trực thuộc UBND huyện Châu Thành

Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 01 ngày 13/4/2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành về việc xét tuyển viên chức vị trí nhân viên Y tế ngành GDĐT năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download
Liên kết website