Thứ sáu, 02/10/2020 - 04:08|

Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD_Tổ chức thăng hạng CDNN GV Mầm non-phổ thông công lập

Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3124 - BGDĐT-NGCBQLGD_ Về việc tổ chức thi thăng hạng Giáo viên MN-Phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 2976/BGDDT_KHTC_ Về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT.signed

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 588/KH-BGDĐT_ Về việc phòng chống bạo lực học đường năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT_ Ban hành kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản hợp nhất 03_VBHN_BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và THPT

Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày hiệu lực:
03/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực