Tuesday, 04/08/2020 - 10:09|
Văn bản liên quan

Công văn số: 990 /SGDĐT-CTTT, Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
05/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1175/SGDĐT-GDTrH Về việc triển khai lại công văn 1085 Thống nhất sử dụng Bộ sách Tin học 6-7-8-9 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Ngày ban hành:
03/07/2019
Ngày hiệu lực:
03/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 432/KH-UBND của UBND tỉnh AG, Về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh AG, Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực