Tuesday, 04/08/2020 - 09:44|
Văn bản liên quan

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Châu Thành, V/v thành lập đoàn khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2015

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 990 /SGDĐT-CTTT, Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
05/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1175/SGDĐT-GDTrH Về việc triển khai lại công văn 1085 Thống nhất sử dụng Bộ sách Tin học 6-7-8-9 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Ngày ban hành:
03/07/2019
Ngày hiệu lực:
03/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 432/KH-UBND của UBND tỉnh AG, Về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực