Tuesday, 04/08/2020 - 08:47|
Văn bản liên quan

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày hiệu lực:
15/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số Điều của Luật tiếp Công dân

Ngày ban hành:
26/06/2014
Ngày hiệu lực:
15/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 859/KH-PGDĐT ngày 08/8/2019, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020- Phòng GDĐT Châu Thành

Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Châu Thành, V/v thành lập đoàn khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2015

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực