Tuesday, 04/08/2020 - 09:22|
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Châu Thành, Tổ chức tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1251 ngày 15-7-2019 của Sở GDĐT AG- Về việc thực hiện điều động giáo viên

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 638/UBND-KGVX UBND tỉnh AG-Về việc triển khai thực hiện công tác phổ cập GDTHCS năm 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 520-UBND huyện, Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực