Tuesday, 04/08/2020 - 10:10|
Văn bản liên quan

Công văn số 2976/BGDDT_KHTC_ Về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT.signed

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3124 - BGDĐT-NGCBQLGD_ Về việc tổ chức thi thăng hạng Giáo viên MN-Phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1263/SGDĐT-GDTrH-GDTX_ Tuyển sinh hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 07/2016/TT-BGDDT- Ban hành quy định kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập giáo dục-xóa mù chữ

Ngày ban hành:
22/03/2016
Ngày hiệu lực:
10/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực