Tuesday, 04/08/2020 - 09:27|
Văn bản liên quan

Công văn 1263/SGDĐT-GDTrH-GDTX_ Tuyển sinh hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 07/2016/TT-BGDDT- Ban hành quy định kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập giáo dục-xóa mù chữ

Ngày ban hành:
22/03/2016
Ngày hiệu lực:
10/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT_ Ban hành Hướng dẫn Tư vấn tâm lý học sinh ở trường PT

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 270/KH-BGDĐT_Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV thực hiện chương trình SGK Giáo dục PT mới

Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực