Thursday, 01/10/2020 - 04:03|
Văn bản liên quan

Quyết định số 3007/QĐ-UBND huyện Châu Thành- Về việc công nhận ATANTT các trường học năm 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1199/QĐ-UBND Tỉnh AG_Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 787-HD-PGDĐT -Hướng dẫn tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 807-KH-PGDĐT_ Về việc kiểm tra tháng hành động vì sự nghiệp GD 2019

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực