Tuesday, 04/08/2020 - 08:56|
Văn bản liên quan

Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 của Phòng GDĐT huyện Châu Thành

Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày hiệu lực:
06/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 879/HD-PGDĐT ngày 15/8/2019 của Phòng GDĐT Châu Thành, V/v Hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày hiệu lực:
15/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực