Tuesday, 04/08/2020 - 10:20|
Văn bản liên quan

Hướng dẫn 915/HD-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng GDĐT Châu Thành,  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020.

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 129/KHPH-BHXH-PGD&ĐT, Kế hoạch phối hợp thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phối hợp số 275/KHPH-TTVHTT-PGDĐT Về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa huyện Châu Thành năm 2019

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 927/HD-PGDĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
27/08/2019
Ngày hiệu lực:
27/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực